Với hơn 5 năm kinh nghiệm trọng lĩnh vực thiết kế,
hiện nay YAMI cung cấp các gói dịch vụ thiết kế như sau:

1. Bộ nhận diện thương hiệu
2. Logo
3. Bao bì
4. Catalogue
5. Brochure
6. Hồ sơ năng lực
7. Card visit
8. Banner
9. Poster
10. Standee
11. Tờ rơi
12. Biển quảng cáo
13. Phong bì thư
14. Menu thực đơn